Om foreningen

Andelsboligforeningen Bovieran Helsinge.

Tirsdag den 26. april 2022, kl. 16.00, blev der for Andelsboligforeningen Bovieran Helsinge afholdt stiftende generalforsamling i Gribskov Kultursal.

Foreningens medlemmer er indehaverne af de i alt 55 boliger.

Foreningen ejer og driver ejendomskomplekset. Pt. er daglig drift udliciteret til Herbo Ejendomsadministration.

Vedligeholdelse af Vinterhaven med dens cirka 1600 forskellige eksotiske planter udføres indtil videre af Jydsk Planteservice.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse på 6 personer, samt en række udvalg, som refererer til bestyrelsen.

Betingelser for at blive medlem og dermed få en andelsbolig i Bovieran Helsinge er, at man er fyldt 55 år og ikke har hjemmeboende børn.

Er du interesseret i en 2 eller 3 rums lejlighed, når en sådan måtte blive sat til salg, er der mulighed for at blive skrevet op på en ekstern interesseliste - klik her.

Der findes også en intern venteliste, som altid har prioritet foran den eksterne.